Isolera med cellplast

isolera med cellplastEn väl och omsorgsfullt byggd grund är en av de viktigaste förutsättningarna för att ens nya bygge ska vara problemfritt under en längre tid. Detta gäller såväl den enkla friggeboden som garaget eller huset. På den här sidan hittar du lite kortfattad information om vad som används vid isolering av grund, garageuppfart och allmänt när man ska isolera med cellplast. Observera att detta inte ska användas som en guide, utan bara i informativt syfte. Ska du själv isolera grund eller garageuppfart ska du alltid rådfråga din återförsäljare eller hantverkare.

 

Cellplast till Platta på mark

En av de vanligaste grundkonstruktionerna för hus är att man använder en platta på mark. Principen fungerar så att man använder L-formade kantelement, såkallade L-element som fungerar både som isolering och gjutform. På det här sättet kan du isolera med cellplast samtidigt som du får en stödfunktion genom L-formationen hos dessa element. Detta används sedan till att helgjuta en betongplatta som då blir isolerad på undersidan. L-element känns igen som L-formad cellplast som sitter ihop med betong.

 

Isolera med cellplast för garageuppfart

Ett problem som många villaägare drabbats av är att garageuppfarten spricker och kanske reser sig efter några vintrar. Boven i dramat är tjälen i marken som gör att beläggningen i marken rör på sig. Det som gör garageuppfarten extra känslig för tjäle är att man ofta snöröjer där vilket gör att snön inte hjälper till att isolera. Ett sätt att lösa problemet är att använda en speciell typ av cellplastskiva som är anpassad för denna tillämpning. Genom att isolera med cellplast ökar förutsättningarna för att du ska slippa att din stenläggning ser ut som ett plockepinn efter vintersäsongen.

Viktigt att tänka på här är att olika klimatzoner kräver olika isolertjocklek. Här är det enklast att rådfråga med din återförsäljare om vilken tjocklek som lämpar sig där just du bor. Generellt sett så krävs det tjockare skivor i norr än söder. En annan viktig aspekt är hur stor belastning skivan kommer utsättas för. Ofta vill man använda en tålig skiva av XPS typ som ska klara högre belastning.

 

Cellplast för att skydda mot sprickor och sättningar

Ett viktigt problem med dagens grunder är något som kallas tjällyfting. Detta uppkommer av att vatten i marken fryser och därmed expanderar, vilket kan liknas vid en flaska fylld med vattnet som när den fryses ner spricker. Detta uppstår även i marken när vattnet fryser där, vilket kan orsaka skador på huset. Ett sätt att lösa problemet är att gräva frostfria djup. Detta går ut på att man gräver bort den tjälfarliga marken och istället ersätter den med material som är mindre tjälfarligt, exempelvis grus och sand. Här är det värt att nämna att olika jordarter är olika tjälfarliga beroende på hur mycket vatten de innehåller. I fallet med sand och grus kan dessa inte binda vatten på samma sätt som lera och blir därmed mindre känsliga för tjäle. Djupet på gropen man måste gräva varierar beroende på vart i landet man bor. Detta har att göra med att marken består av olika jordarter på olika platser i landet.

Ett alternativ till att gräva till frostfritt djup är att man använder en viss typ av cellplast för att tjälisolera. Att isolera med cellplast kan vara ett bra alternativ. Här använder man främst skivor av typen XPS, alltså extruderad plast då de måste klara av de krav som ställs på isolermaterial i marken. Här är det extra viktigt att man väljer rätt skiva då en skiva som upptar för mycket fukt får en sämre isolerande förmåga vilket kan leda till tjälskador.

 

Återförsäljare Information Betyg Gå till
isolera grund Billig Cellplast Snabb leverans Stort utbud cellplast
köp cellplast Brett utbud Bra priser Snabb leverans cellplast