Klassificering av cellplast – EPS och XPS

Att veta vilken cellplast du behöver till ditt projekt, kanske inte alltid är så enkelt. Klassificering av cellplast är något som kan verka krångligt till en början. Du har säkert sett namn som EPS80 eller kanske XPS300. Det är just dessa benämningar som avslöjar vilken klass det är på cellplastskivan.

Väldigt bra att känna till med andra ord när du ska köpa cellplast.

På den här sidan försöker vi samla lite information kring just klassificering av cellplast. Vad som helt enkelt kan vara bra att känna till innan du väljer vilken cellplast du ska köpa.

 

Cellplastskivans namn anger tryckhållfastheten

De flesta skivor tillverkade av cellplast har ett produktnamn i stil med EPS80 eller XPS300. Detta är en slags klassificering av tryckhållfastheten hos skivan. I det här fallet har vi värdet 80 på den första, vilket betyder att skivan klarar ett maximalt tryck på 80 kPa vid korttidsbelastning.

Den andra cellplasten i exemplet, XPS300 klarar då 300 kPa vid korttidsbelastning.

Även om skivan har ett siffervärde i sitt namn bör man alltid kolla med återförsäljaren vad skivan har för specifika egenskaper. Det är dock branschstandard att namnge skivor på detta sätt och används av de flesta tillverkare.

Här nedan följer en förklaring av olika klassificeringar hos cellplastskivor och olika termer som kan vara bra att känna till.

Cellplast och tryckhållfasthet

När man bestämmer tryckhållfastheten hos en skiva talar man nästan uteslutande om den maximala tyngd som kan appliceras vid korttidsbelastning. Tar man exempelvis en skiva vid namn EPS80 och som då klarar 80 kPa motsvarar det ungefär 8 ton per kvadratmeter.

Vet man därför med sig att cellplasten kommer belastas krävs det att man har en skiva som klarar det specifika tryck den kommer utsättas för.

Det finns en annan tumregel när det kommer till cellplast. I regel är den skivad vid namna XPS betydligt tåligare än EPS skivan. Det märker du även om du håller i och jämför två av dessa skivor.

Nedan skriver vi lite mer kring vad som skiljer just EPS cellplasten mot XPS cellplasten i detalj.

Klassificering EPS Cellplast

EPS är en förkortning av expanderad polystyren och är känd för sin goda isoleringsförmåga. Den här typen av skivor består till 98% av innesluten luft (kan variera mellan olika tillverkare) och resterande 2% av polystyren vilket kommer från att små kulor smälts samman under tryck och värme.

Detta ger materialet ett mycket god isoleringsförmåga. Andra fördelar med den här skivan är att den har hög fukttålighet vilket gör att den lämpar sig bra för att skydda mot vind, kyla, fukt och även mögel.

När du kikar på exempelvis Byggmax så känner du dels igen denna typ av skiva vid sitt namn. Men även genom att de ofta är vita och lite sprödare. Detta kan givetvis skilja sig åt mellan tillverkare. Men i regel är just EPS skivor nästan alltid vita med XPS är färgade.

Klassificering XPS Cellplast

Extruderad cellplast eller XPS som den förkortas har i regel högre hållfasthet än EPS skivorna. Därmed lämpar de sig därför bättre till konstruktioner som har högre krav på just tryckhållfastheten.

Med andra ord är denna typ av skiva att föredra till de delar som kommer punktbelastas i exempelvis grunden eller öppna spisar.

klassificering av cellplast

De är även ett populärt alternativ om du vill isolera när du grävt till frostfritt djup på garageuppfarten. Som sedan ska beläggas med sten. Trycket från en bil kan bli väldigt högt nämligen. Även om marken gör att trycket kommer fördelas mot om bilen stod direkt på skivan.

XPS skivor är jämnare än föregående typ och går ofta att slipa med sandpapper (vilket inte går med vanlig EPS cellplast då den är för spröd och därmed faller sönder).

Andra tillämpningsområden där XPS används är om man har ökade krav på att tåla fukt.

Klassificering av cellplast – värmekonduktivitet

Om du ska isolera är du oftast intresserad av materialets värmekonduktivitet vilket även kallas lambdavärdet (λ). Detta värde talar om hur bra materialet är på att leda värme. Något som du kanske sett när du jämför fönster eller ytterdörrar. Även då spelar detta värde en viktig roll.

När man vill isolera är man därför ute efter ett så lågt värde som möjligt. Vilket värde som man behöver ha för att isolera varierar. Ska man isolera ytterväggar föreslår till exempel boverket ett värde på högst 37.

Har man mindre krav på väggarna om det t ex är ett garage kan värdet vara högre. Exempel på andra materials värmeledningsförmåga är till exempel silver som har 398 (W·m-1·K-1) eller glas som har 1.

Att välja rätt cellplast

Du bör alltid rådfråga din återförsäljare vilken skiva som lämpar sig bäst för dina ändamål. Men förhoppningsvis har du fått lite guidning kring vad som skiljer de olika typerna av EPS och XPS cellplast åt.

För de mindre krävande projekten, ofta de vi gör hemma, kanske hållfastheten inte är lika viktig som vid bygga av en bro. Det säger sig självt. Men likväl kan det vara intressant att åtminstone känna till hur dessa olika typer av cellplast skiljer sig åt.

En tumregel är som sagt att ju högre siffra i namnet, helst föregått av XPS. Desto tåligare skiva när det kommer till tryckhållfasthet.

Samtidigt så är det givetvis en fråga om pris. Klassificeringen av cellplast kommer även med ett högre pris för den mer tåliga XPS varianten. Samtidigt så är det just kravet på hög tålighet som är det allra viktigaste och då är det inte läge att tumma på kvalitet.

Återförsäljare Information Betyg Visa priser
isolera grund Billig Cellplast Snabb leverans Stort utbud Se pris
köp cellplast Brett utbud
Bra priser
Snabb leverans
Se pris