Tillverkning av cellplast

Tillverkning av cellplast innehåller ganska få processteg för att man i slutändan ska uppnå den unika sammansättningen av 98% luft och resterande 2% polystyren. Det som skiljer sig åt i processen beror på vilken typ av hård cellplast man vill tillverka. Här skiljer man på expanderad polystyren (EPS) och extruderad polystyren (XPS). Här nedan följer en sammanställning av tillverkningsprocessen för cellplast samt förklaring av hur de olika hårda cellplasterna EPS och XPS tillverkas.

 

Tillverkning av cellplast

Som du kunnat läsa tidigare så består cellplast till hela 98% av innesluten luft. Resterande del utgörs av polystyren som från början kommer från råolja. Ur råoljan framställs sedan styren som sedan blir till polystyren. Som du kanske sett så är cellplast ofta ett vitt material, medan polystyren från början faktiskt är transparent. Vid tillverkning av cellplast så skiljer sig metoderna åt för de två vanligaste typerna, EPS och XPS.

 

  • EPS tillverkas genom att råmaterialet bestående av polystyrenpärlor expanderas till cellplastkulor när de värms upp med hjälp av ånga. Man fyller sedan ett stort block med dessa kulor varav de sedan smälts ihop under värme och tryck. Man låter sedan blocken ligga under en tid vilket resulterar i att man får en stor skiva bestående av dessa cellplastkulor och en stor mängd innesluten luft.

 

  • XPS skiljer sig åt från tillverkning av EPS. Istället för att använda expanderade polystyrenkulor så extruderas här råmaterialet. Detta går till så att polystyrenpärlorna matas in i ena änden av processen där de smälts samman till en homogen smälta. Detta sker under högt tryck och man tillsätter då komprimerad gas, vanligtvis koldioxid och även färg. Här är det vanligt att varje tillverkade har sin egen färg. När trycket sedan minskar expanderar gasen vilket resulterar i att bubblor inuti cellplasten bildas. Detta går att urskilja om du någon gång har sett en avbruten XPS skiva.

 

Den större skillnaden mellan dessa två typer av skivor är alltså att XPS är polystyren med inneslutna bubblor som kommer av att man tillsätter komprimerad gas, medan EPS är expanderade polystyrenkulor som smälts samman i en form.

 

Återförsäljare av cellplast

Cellplast är ett så pass vanligt byggmaterial att du hittar det hos de flesta byggvaruhandlarna, lokala som större aktörer. Vår rekommendation är att du köper cellplast och ditt byggmaterial direkt på nätet och får det levererat direkt hem till dörren. Du slipper trängas på bygghandeln samtidigt som du kan köpa billig cellplast direkt på nätet.

Återförsäljare Information Betyg Visa priser
isolera grund Billig Cellplast Snabb leverans Stort utbud Se pris
köp cellplast Brett utbud
Bra priser
Snabb leverans
Se pris